Vikipediya elektron ensiklopediyasida o‘zbek realiyalariga oid maqolalar bazasini yaratish
SDG 1.pdf

SDG 2.pdf

SDG 3.pdf

SDG 4.pdf

SDG 5.pdf

SDG 6.pdf

SDG 7.pdf

SDG 8.pdf

SDG 9.pdf

SDG 10.pdf

SDG 11.pdf

SDG 12.pdf

SDG 13.pdf

SDG 15.pdf

SDG 16.pdf

SDG 17.pdf

Фабрика форматов PicPDF image_2024~1.pdf

41-son 2023 УзАС.pdf

39-1-8.pdf

23-1-8_Страница_6.jpg

Жадид № 4-2024.pdf

Rektor kitoblari ilmiy maktablarga

Alisher_Navoiy_manbalarining_qiyosiy.pdf

7.Матншунослик сабоқлари1.pdf

8.Mir _Alisher Navai The Great.pdf

25_Алишер_Навоий_ақидалари_1_суҳбат_1.pdf

Ilm va taxayyul sarhadlari.pdf

10.Navoiyshunoslik _3_.pdf

18.Ўзбек матншунослиги қирралари1.PDF

Калом_илмининг_илк_тарихидан_214_2015.pdf

Tasavvuf ilmining darg_alari 1-2008.pdf

Ўзбек_туркологияси_кеча_ва_бугун_1_2019.PDF

Навоийни англаш.PDF

Navoiyni tanitmoq - elni tanitmoq demak.pdf